Previous
Next

Thư viện ảnh

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
6
5
3
Nhà máy điện 1
Thao tác vận hành NMND Ninh Bình

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015