Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của Công ty

Lĩnh vực hoạt động của Công ty

            Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 09-03-000.161 ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đăng ký thay đổi lần 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 25 tháng 10 năm 2011, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:
1.Sản xuất điện năng (chính)

2.Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng
3.
Sửa chữa thiết bị điện: Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện
4.
Lắp đặt hệ thống điện:  Chi tiết: Đường dây và trạm biến áp
5.
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
6.
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  Chi tiết: Đầu tư tài chính xây dựng các dự án nguồn điện
7.
Dạy nghề. Chi tiết: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện.
8.
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. Chi tiết: Lập dự án đầu tư, xây dựng, quản lý các dự án xây dựng, tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình

 

 

 

  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015