Previous
Next

1.Tên doanh nghiệp:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Tên tiếng Anh: Ninh Binh Thermal Power Joint-stock Company

Tên viết tắt: NBTPC

2.Giấy đăng ký kinh doanh: Số 2700283389 ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 25 tháng 10 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 05/01/2016.

3.Ngành nghề Kinh doanh :

STT

Tên ngành

Mã Ngành

1

Sản xuất điện năng ( chính)

35101

2

Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng

3314

3

Sửa chữa thiết bị điện: Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện

4321

4

 Lắp đặt hệ thống điện:  Chi tiết: Đường dây và   trạm biến áp.

4659

5

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

4659

6

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu ( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi tiết: Đầu tư tài chính xây dựng các dự án nguồn điện

6499

7

Dạy nghề. Chi tiết: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện.

85322

8

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.

Chi tiết: Lập dự án đầu tư, xây dựng, quản lý các dự án xây dựng, tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình

71109

         

4. Địa chỉ, điện thoại, Fax

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình .

- Điện thoại : 0229 2210 537;       Fax: 0229 3873 762

- Website : http:// www.nbtpc.com.vn;
  Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn

5. Danh sách bộ máy quản lý

5.1 Danh sách người đại diện của EVNGENCO3

     1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT đại điện 32,86% vốn điều lệ; đại điện 60% vốn chủ sở hữu từ ngày 28/6/2022 
     2. Ông Trịnh Văn Đoàn - TVHĐQT - TGĐ đại điện 21,90% vốn điều lệ; đại điện 40% vốn chủ sở hữu;

 

5.2 Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty.

        1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương  - Chủ tịch HĐQT 
2 . Ông Trịnh Văn Đoàn                       - Thành  viên; Tổng giám đốc
3. Ông Lê Đức Chấn                           - Thành viên độc lập HĐQT; Không điều hành 
4. Ông Nguyễn Phong Danh               - Thành viên; không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE) từ ngày 25/5/2022
        5. Ông Mai Đình Nhật                          - Thành viên; Không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE) từ ngày 28/6/2022

 

5.3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc:

        1. Ông: Trịnh Văn Đoàn         - Tổng Giám đốc

        2. Ông: Đường Xuân Hồng     - Phó Tổng giám đốc

        3. Ông: Vũ Quốc Trung          - Phó Tổng giám đốc
4. Ông: Đỗ Việt Hòa              - Phó Tổng giám đốc

5.4. Danh sách Ban kiểm soát

        1. Bà Phạm Thị Thanh Bình                 - Trưởng ban chuyên trách (NBTPC)

2.Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt    - Thành viên (Công ty TNHH Năng lượng REE)

         3. Bà Vũ Thị Thanh Hải                         - Thành viên (EVNGENCO3)

 

5.5 . Kế toán trưởng :  Bà Lương Thị Thúy .

5.6. Thành lập ban kiểm toán nội bộ: (theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ) từ ngày 01/7/2021
       1. Ông Lê Đức Chấn - TV độc lập HĐQT - Trưởng ban
       2. Ông Ngô Quang Dũng - Phó phòng Kỹ thuật   - Thành viên
       3. Ông Dương Đình Phong - CV phòng KHVT    - Thành viên

6. Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (đến 23/5/2022)

 - Vốn điều lệ của Công ty: 128.655,0 triệu đồng = 12.865.500CP

Tên cổ đông

Cơ cấu vốn điều lệ (Tr. đ)

Số vốn đã góp đến cuối kỳ báo cáo (Tr. đ)

Tỷ lệ cam kết góp vốn

1. Tổng công ty phát điện 3

70.454,40

70.454,40

54,76%

2. Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Enregy)

   37.894,00

   37.894,00

29,45%

3. Các thể nhân khác

20.306,60    

20.306,60    

15,79 %

Tổng Cộng:

128.655,00

128.655,00

100,00%


  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015