Previous
Next

 

1. Ông: NGUYỄN THANH TRÙNG DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Mạng và hệ thống điện, kĩ sư Điện kĩ thuật

- Chức vụ: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3.

 

 

2. Ông TRỊNH VĂN ĐOÀN - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ nhiệt.          

- Tốt nghiệp Trường Đại học bách khoa Hà Nội

- Chức vụ : Tổng Giám Đốc Công ty

 

   

3. Ông: Mai Đình Nhật - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư điện

- Chức vụ:
Trưởng phòng Kĩ thuật Công ty REE Energy .


   

4.Ông: NGUYỄN PHONG DANH - Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại.
- Chức vụ : Chuyên viên Phân tích đầu tư CTCP Cơ Điện Lạnh.

   

5. Ông:LÊ ĐỨC CHẤN – Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát dẫn điện
- Chức vụ: Đã về hưu 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1. Ông: TRỊNH VĂN ĐOÀN 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ nhiệt - Đại học Bách khoa Hà Nội

   

 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

   
2. Ông: ĐƯỜNG XUÂN HỒNG 


- Trình độ chuyên môn: Điện khí hóa xí nghiệp - Đại học Bách khoa Hà nội.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

   3. Ông: VŨ QUỐC TRUNG

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
 
 4. Ông: ĐỖ VIỆT HÒA

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Đại học Bách khoa Hà nội.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

 

 

KÊ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

1. Bà: LƯƠNG THỊ THÚY

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

- Chức vụ: Kế toán trưởng

 

 

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Bà: PHẠM THỊ THANH BÌNH – Trưởng Ban Kiểm soát

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán doanh nghiệp.

 

2. Bà: Vũ Thị Thanh Hải - Thành viên Ban Kiểm soát.

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

3. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyện ngành Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế.

 

 

 

 

 

 


5. Ông:LÊ ĐỨC CHẤN – Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát dẫn điện

  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015