Previous
Next

Tin ngành điện

Không xây dựng mới các tổ máy phát điện hiệu suất thấp

Theo đó, không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm  đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu.

Cụ thể, đối với các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau: Tổ máy có công suất định mức ≥ 50 MW và < 150 MW: 34%; tổ máy có công suất định mức ≥ 150 MW và < 300 MW: 38%; tổ máy có công suất định mức  ≥ 300 MW và < 600 MW: 39%.

Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) : Tổ máy có công suất định mức ≥ 100 MW và < 150 MW: 33%; tổ máy có công suất định mức ≥ 150 MW và < 200 MW: 34%; tổ máy có công suất định mức  ≥ 200 MW và < 300 MW: 37%; tổ máy có công suất định mức ≥ 300 MW: 39%.

Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn : Tổ máy có công suất định mức ≥ 100 MW và < 150 MW: 49,5%; tổ máy có công suất định mức  ≥ 150 MW và < 200 MW: 51,0%; tổ máy có công suất định mức  ≥ 200 MW và < 300 MW:  55,5%; tổ máy có công suất định mức ≥ 300 MW: 58,5%.

Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định nêu trên; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/02/2014

Chi tiết Quyết định trong file đính kèm.

Tác giả: THEO: EVN.COM.VN; Xuất bản: 27/12/2013 09:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015