Previous
Next

Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

 Điều lệ sửa đổi này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông  Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 5 năm 2013.

Xin vui lòng xem file đính kèm.
Điều lệ.pdf
Xuất bản: 27/05/2009 09:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015