Previous
Next

1.Tên doanh nghiệp:

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Tên tiếng Anh: Ninh Binh Thermal Power Joint-stock Company

Tên viết tắt: NBTPC

2.Giấy đăng ký kinh doanh: Số 09-03-000.161 ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 05 tháng 01 năm 2016.

3.Ngành nghề Kinh doanh :
- Sản xuất điện năng (chính)

        - Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng

- Sửa chữa thiết bị điện: Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện

       - Lắp đặt hệ thống điện:  Chi tiết: Đường dây và trạm biến áp

       - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
- Chi tiết: Đầu tư tài chính xây dựng các dự án nguồn điện

- Dạy nghề. Chi tiết: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện.

         Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.
     - Chi tiết: Lập dự án đầu tư, xây dựng, quản lý các dự án xây dựng, tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình


4. Địa chỉ, điện thoại, Fax:
   - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 0229.2210.537;                        Fax: 0229.3873.762

          - Website: http:// www.nbtpc.com.vn;

          - Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn5. Danh sách bộ máy quản lý:

5.1 Danh sách người đại diện phần vốn góp của GENCO3

1. Ông Tống Đức Chính         - Chủ tịch HĐQT đại điện  32,86% vốn điều lệ; đại điện 60% vốn chủ sở hữu;

2. Ông Trịnh Văn Đoàn         - TVHĐQT – TGĐ đại điện  21,90% vốn điều lệ; đại điện 40% vốn chủ sở hữu;

 

5.2 Danh sách HĐQT của Công ty

1. Ông: Tống Đức Chính -  Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Trịnh Văn Đoàn -  Thành viên – Tổng giám đốc

3. Ông: Lê Văn Diễn - Thành viên; Không điều hành (Công ty cổ phần cơ điện lạnh - REE)

4. Ông: Quách Vĩnh Bình -  Thành viên; Không điều hành (Công ty cổ phần cơ điện lạnh - REE)

5. Ông: Lê Đức Chấn - Thành viên độc lập HĐQT; Không điều hành


5.3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc 

- Ông: Trịnh Văn Đoàn  - Tổng Giám đốc
- Ông: Đường Xuân Hồng - Phó Tổng Giám đốc 


5.4. Danh sách Ban kiểm soát


1. Bà: Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (NBTPC)

2. Ông: Nguyễn Trương Tấn Đạt - Thành viên (Công ty Cổ phần cơ điện lạnh - REE)

3. Bà: Vũ Thị Thanh Hải   - Thành viên (GENCO3)


5.5 . Kế toán trưởng : Bà : Lương Thị Thúy

6. Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (đến 30/6/2018)

 

- Vốn điều lệ của Công ty: 128.655,0 triệu đồng = 12.865.500CP.

  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015