Previous
Next

Thông báo

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2009

THÔNG BÁO
( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2009 )
      
Tên TCPH : Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình .
.Tên giao dịch : NBP.
Địa chỉ : Đường Hoàng Diệu - Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh BÌnh .
Điện thoại : 030. 221537 – 0303 871281
FAX : 0303 .873 762
Xin trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán , ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :
 
Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
 Mã chứng khoán : NBP
 Loại chứng khoán : Phổ thông .
 Mệnh giá : 10.000 đ
 Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 năm 2009 là 17 % mệnh giá bằng tiền mặt .
 Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15 tháng 5 năm 2010 .
 Ngày trả cổ tức bắt đầu ngày 06 tháng 06 năm 2010.
-         Hình thức trả :
-         Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký , nơi mở TK lưu ký .
-         Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh BÌnh . Bắt đầu ngày 06 tháng 06 năm 2010 . Khi đi nhận tiền cổ tức cổ đông mang theo giáy tờ cần thiết sau :
-         Giấy CMND ( Bản chính )
-         Sổ chứng nhận cổ đông ( Bản chính )
-         Giấy uỷ quyền hợp pháp ( Néu cổ đông uỷ quyền cho người khác đến nhận tiền thay )
 Đồng thời để nghị TTLK lập và gửi cho Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh BÌnh danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên .

          Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của TTLK . Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận :                                                            
-         Như trên               
-         SGD / TTGDCK                                                             
-         Lưu
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Trần Kế Tấn
(Đã ký)


Tác giả: Theo: NBTPC; Xuất bản: 28/04/2010 03:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015