Previous
Next

Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Ngày 17/9/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

Đến dự Đại hội có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Hà Nội, Đảng ủy Khối DNCN TƯ tại TP. HCM, Ban lãnh đạo và các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, các đối tác trong và ngoài nước, các phóng viên báo, đài, cùng Ban Lãnh đạo EVNGENCO3 và 122 cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền trên tổng số 331 nhà đầu tư đã mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3,  đại diện cho 1,065,665,129 cổ phần, bằng 99.65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Tại Đại hội, ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý vốn EVN, thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENO 3 công bố quyết định cổ phần hóa số 2100/QĐ-TTg và các quyết định điều chỉnh phương án CPH của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch EVNGENCO 3 đã thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENO 3 trình bày báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa của Tổng Công ty Phát điện 3. Các cổ đông cũng đã được nghe và tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án tái cơ cấu EVGENCO 3; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ và quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

 Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO 3 cũng đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 3 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT độc lập tại EVNGENCO 3, nhân sự KSV nhiệm kỳ I (2018 - 2023) tại EVNGENCO 3. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban chỉ đạo. Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử tại Đại hội, đã có hơn 99,98% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần HĐQT, BKS của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần được giới thiệu. Cụ thể các chức danh được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu chọn như sau:

STT Họ và tên Chức vụ
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
1 Nguyễn Văn Lê Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 - CTCP
2 Đinh Quốc Lâm  Thành viên  HĐQT - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 - CTCP
3 Trương Quốc Phúc Thành viên  HĐQT EVNGENCO 3 - CTCP
4 Đỗ Mộng Hùng Thành viên  HĐQT EVNGENCO 3 - CTCP
B BAN KIỂM SOÁT
1 Phạm Hùng Minh Trưởng BKS EVNGENCO 3 - CTCP
2 Đậu Đức Chiến Thành viên BKS BKS EVNGENCO 3 - CTCP
3 Vũ Hải Ngọc Thành viên BKS BKS EVNGENCO 3 - CTCP

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN - Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 chúc mừng EVNGENCO3 đã trở thành công ty cổ phần và đây chính là bước ngoặt lớn,  để Tổng Công ty có điều kiện tranh thủ các vận hội và thời cơ phát triển nhanh hơn trong tương lai. Hy vọng Ban lãnh đạo mới nhận thức rõ được sứ mệnh và trách nhiệm của mình, đồng thời cần cam kết sẽ kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh tri thức để xây dựng và phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới. EVNGENCO3 cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lợi ích người lao động và không ngừng tăng cường năng lực quản trị, giúp Tổng Công ty vượt trên các khó khăn thách thức, nắm vững cơ hội để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, đồng thời đem lại cổ tức hợp lý, hiệu quả lâu dài, bền vững cho các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Lê  - Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT và BKS Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ I (2018 - 2023) phát biểu ra mắt Đại hội và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành, và các ý kiến góp ý của các cổ đông. Ngay sau Đại hội, EVNGENCO3 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước và sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2018. Đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để luôn giữ vững tổ chức và triển khai hoạt động sản xuất điện, đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần mang lại hiệu quả, tiếp tục giữ ổn định việc làm, đời sống cho người lao động của Tổng Công ty với phương châm “chắc nền móng, vững tương lai”, mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Trước đó, ngày 09/02/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), EVNGENCO 3 đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng là 267 triệu cổ phần, chiếm 12,8% trên tổng vốn điều lệ, mức giá khởi điểm chào bán là 24.600 đồng/cổ phần. Kết quả phiên đấu giá có 331 nhà đầu tư đấu giá trúng, tổng khối lượng mua là hơn 7 triệu cổ phần. Mức đấu giá trúng bình quân là 28.100 đồng/cổ phần. Ngày 21/03/2018, 7.149.644 cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM với mã chứng khoán là PGV.

Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có tổng công suất lắp đặt 6304 MW tương đương khoảng 16% tổng công suất lắp đặt của Hệ thống điện quốc gia Việt Nam. EVNGENCO3 là một trong ba Tổng Công ty phát điện của EVN và là đơn vị được EVN chọn tiến hành cổ phần hóa đầu tiên. Tổng Công ty Phát điện 3 đã kế thừa kinh nghiệm quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy điện có công nghệ tiên tiến hiện đại do EVN chuyển giao và từng bước đầu tư xây dựng các nhà máy mới, tiếp tục kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện năng, EVNGENCO3 đang xúc tiến đầu tư xây dựng 02 (hai) dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí đốt hóa lỏng (LNG) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TAGS:
Xuất bản: 19/09/2018 10:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015