Previous
Next

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết Về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2019( Nghị quyết số 247 NQ-NBTPC-HĐQT ngày 08/04/2019 thay thế cho Nghị quyết số 162/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 11/03/2019)

TAGS:
Xuất bản: 08/04/2019 11:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015