Previous
Next

Tin NBTPC

NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT ĐIỆN AN TOÀN GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT ĐIỆN AN TOÀN GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Năm 2021, mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự quyết liệt của Ban điều hành trong quản lý, chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, nhất là công tác đảm bảo môi trường sản xuất điện, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã hoàn thành 9/9 nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

https://cdn.nbtv.vn/upload/news/6_2022/b_14345628062022.jpg

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào sáng 28/6, sản lượng điện thương phẩm năm 2021 của Nhiệt điện Ninh Bình là trên 390 triệu kWh, đạt 120% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu sản xuất điện đạt gần 840 tỷ đồng, vượt 15,4% so với kế hoạch giao.

https://cdn.nbtv.vn/upload/news/6_2022/b_14345628062022.jpg

Công ty phấn đấu đạt sản lượng là 346 triệu kWh điện trong năm 2022

Trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã quản lý, tiết kiệm chi phí đạt hiệu quả cao; cân đối hợp lý giữa phương thức vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị đảm bảo công suất theo huy động. Công ty đã hoàn thành kế hoạch đại tu, trung tu các tổ lò hơi, máy phát, máy biến áp và các hạng mục của 72 công trình ở 9 danh mục thiết bị.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Công ty là sản xuất điện an toàn, kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, vì đời sống của người lao động và lợi ích của các nhà đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ này, Công ty tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình”; tính toán, xây dựng và triển khai công tác quản trị nhiên liệu đảm bảo hiệu quả nhất, đảm bảo cân đối dòng tiền; phấn đấu đạt sản lượng là 346 triệu kWh, doanh thu sản xuất điện đạt trên 720 tỷ đồng; đảm bảo các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường, vận hành an toàn, liên tục, tin cậy; thông số quan trắc môi trường khí thải, nước thải luôn nằm trong giới hạn cho phép; môi trường lao động, cảnh quan xung quanh trong ngoài nhà máy luôn xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, Công ty tiếp tục chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho người lao động, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới theo chủ đề năm 2022 do EVN, EVNGENCO3 phát động để đảm bảo mục tiêu kép, vừa sản xuất điện an toàn - liên tục – kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.

Nhiệt điện Ninh Bình

TAGS:
Xuất bản: 04/07/2022 09:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015