Previous
Next

Tình hình sản xuất

Kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình

Về Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Hiện tại Công ty đang làm tư vấn quản lý dự án cho EVN và đang rất khẩn trương xúc tiến triển khai việc mở thầu gói thầu EPC và chuẩn bị cho bước khởi công dự án vào đầu quý 1/2012

Trong năm 2010 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức, thiết bị vẫn tiềm ẩn về sự cố, các mặt quản lý thì do cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước nói chung và của Công ty nói riêng; giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng đầu vào tăng (than, dầu), diễn biến phức tạp và gay gắt trên thị trường gây áp lực lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

1- Về hoạt động sản xuất điện

Năm 2010 Công ty chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị, khắc phục triệt để những khiếm khuyết của thiết bị chính để khai thác  đạt hiệu suất cao nhất như: Đại tu Lò 3, Lò 1, tổ Máy số 1, tổ Máy số 4, khắc phục rung Tuabin số 4 ... . Tổng giá trị sửa chữa lớn đạt hơn 31 tỷ đồng. Nhờ đó, sản lượng điện phát trong năm 2010 đạt 763 triệu kwh = 101 % so với kế hoạch đề ra, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu đạt = 625 tỷ đồng

- Tổng chi phí  = 528 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách hơn 54 tỷ đồng.

- Lợi nhuận (trước thuế) đạt hơn 97 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến = 25% so với mệnh giá ( đã tạm ứng 10% )

Về cơ bản, các chỉ tiêu tài chính đều vượt so với năm 2009, Đời sống người lao động được ổn định, quyền lợi của các cổ đông được bảo đảm.

2- Về hoạt động đầu tư

 Năm 2010, Công ty chú trọng vào việc mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh. Dự án Xưởng tuyển tro xỉ với mức đầu tư gần 14 tỷ đồng đã được phê duyệt các thủ tục đầu tư, trong năm 2011 sẽ khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động. Khi Xưởng tuyển tro xỉ đi vào hoạt động sẽ góp phần làm giảm đáng kể ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động dôi dư và làm tăng doanh thu cho Công ty.

Việc đầu tư tài chính và góp vốn với Công ty sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc cũng mang lại một phần lợi nhuận cho Công ty.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011

Năm 2011 sẽ vẫn là một năm khó khăn với Công ty.        

Tình hình giá cả vật tư cũng như giá nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng, bên cạnh đó, nhu cầu về điện tăng cao, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hết mình, đáp ứng yêu cầu phát điện để phục vụ sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như của địa phương. Phát sản lượng cao theo yêu cầu sẽ làm tăng doanh thu sản xuất điện nhưng cũng là một thách thức không nhỏ với Công ty.

Căn cứ  khả năng của thiết bị và nhu cầu của hệ thống, khả năng 2011 sẽ có thêm một số nhà máy mới vào vận hành sẽ giảm bớt sự căng thẳng của hệ thống nhất là Quý 3 và đầu quý 4, do vậy khả năng phát công suất cao của NBTPC là khó? Công ty dự kiến kế hoạch sản lượng điện phát năm 2011 là: 600 triệu kWh. Để có thể đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, năm 2011 Công ty dự kiến tiếp tục đầu tư nâng cấp, phục hồi một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất, đại tu các tổ lò, máy để nâng cao hiệu suất vận hành và khai thác có hiệu quả lâu dài.

Đẩy nhanh tiến độ dự án xây lắp Xưởng tuyển tro xỉ và đưa vào khai thác, tăng thêm doanh thu cho Công ty và giải quyết ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Theo: NBTPC; Xuất bản: 25/04/2011 03:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015