Previous
Next

Tin NBTPC

Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”

Thực hiện văn bản số: 3500/GENCO3-KT-SX ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Tổng Công ty phát điện 3 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018; tại văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05 tháng 9 tháng 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường bền vững”; Do điều kiện từ tháng 9/2018 công ty tập trung vào nhiệm vụ đại tu các tổ lò, máy nhằm đảm bảo thiết bị sẵn sàng, thi đua vận hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện đại hội đồng cổ đông giao.

Ngày thứ bảy (01/12/2018), Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể Người lao động (NLĐ) trong toàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình về công tác đảm bảo môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Với chủ đề năm nay, Công ty tập trung vào vệ sinh môi trường, khu vực trong và ngoài Công ty mục tiêu đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, phân loại chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt theo đúng quy định ngay từ ban đầu khi có phát sinh chất thải.

Việc huy động nhân lực tham gia buổi ra quân tổng vệ sinh này huy động thành phần toàn bộ lực lượng khối gián tiếp của các phòng, các xưởng khoảng trên 150 người dọn vệ sinh môi trường theo địa bàn đã được phân công, trước đó ngày 26/11/2018 lực lượng đoàn viên thanh niên công ty đã thực hiện tổng vệ sinh khu tập thể nhà công vụ (3 tầng và 5 tầng) của Công ty.

Một số hình ảnh trong buổi ra quân tổng vệ sinh
TAGS:
Xuất bản: 05/12/2018 03:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC