Previous
Next

Tin NBTPC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.

Với một Nhà máy nhiệt điện Than hoạt động gần nửa thế kỷ, công nghệ sản xuất đã cũ, thì việc được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015  hết sức có ý nghĩa. Điều này thể hiện sự chỉ đạo, quyết tâm, cố gắng cao của Ban lãnh đạo và sự chung sức đồng lòng của toàn thể người lao động Công ty trong việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về môi trường.

Những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường giúp cho Công ty cải thiện hiệu suất môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan. Đồng thời gắn ý thức trách nhiệm của từng Người lao động trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động và làm việc thực hiện theo các quy trình đã được ban hành của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015.

Với ý thức trách nhiệm gắn việc sản xuất đi đôi với đảm bảo môi trường là thành quả được cấp Giấy chứng nhận này đã góp phần tuyên truyền cho Người lao động trong Công ty và truyền thông cho cộng đồng xung quanh, nâng cao uy tín công ty và niềm tin của các bên liên quan về công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Công ty.Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015  do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.TAGS:
Xuất bản: 14/06/2021 08:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015