Previous
Next

Tin NBTPC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Tin đăng Web Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  Ngày 28/6/2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Hội nghị có 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 10.880.940 cổ phần (tỷ lệ 84,63%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại diện Tổng công ty phát điện 3 có ông Đinh Quốc Lâm- Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 3; ông Nguyễn Thanh Trùng Dương- Phó Tổng Giám đốc và đại diện các Ban của Tổng Công ty Phát điện 3. Đại diện cổ đông REE có ông Nguyễn Quang Quyền phó tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE kiêm giám đốc công ty TNHH năng lượng REE.

https://cdn.nbtv.vn/upload/news/6_2022/b_14345628062022.jpg

Ông Tống Đức Chính- Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Năm 2021, mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự quyết liệt của Ban điều hành trong quản lý, chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, nhất là công tác đảm bảo môi trường sản xuất điện, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã hoàn thành 9/9 nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Tại Đại hội Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022  với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện phát: 433,18/360 triệu kWh đạt 120% so với kế hoạch

- Doanh thu: 844.729,38/733.088,90 triệu đồng đạt 155% so với kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế: 26.229,79/23.106,52 triệu đồng đạt 114% so với kế hoạch

Đại hội đã miễn nhiệm chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tống Đức Chính và Ông Hồ Bảo Hùng và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương và Ông Mai Đình Nhật. Tại cuộc họp HĐQT lần thứ 3/2022, đã bầu ông Nguyễn Thanh Trùng Dương làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018- 2023 (thời gian còn lại) kể từ ngay sau đại hội.

Ông Đinh Quốc Lâm- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 tặng hoa cho ông Tống Đức Chính- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Thành viên HĐQT mới ra mắt tại Đại hội

          Đại hội đã được nghe ý kiến của ông Đinh Quốc Lâm- Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 3 chỉ ra những khó khăn thách thức và những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Công ty phấn đấu đạt sản lượng là 346 triệu kWh điện trong năm 2022

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Công ty là sản xuất điện an toàn, kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, vì đời sống của người lao động và lợi ích của các nhà đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ này, Công ty tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình”; tính toán, xây dựng và triển khai công tác quản trị nhiên liệu đảm bảo hiệu quả nhất, đảm bảo cân đối dòng tiền; phấn đấu đạt sản lượng là 346 triệu kWh, doanh thu sản xuất điện đạt trên 720 tỷ đồng; đảm bảo các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường, vận hành an toàn, liên tục, tin cậy; thông số quan trắc môi trường khí thải, nước thải luôn nằm trong giới hạn cho phép; môi trường lao động, cảnh quan xung quanh trong ngoài nhà máy luôn xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, Công ty tiếp tục chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho người lao động, sản xuất an toàn thích ứng linh hoạt trong tình hình mới theo chủ đề năm 2022 do EVN, EVNGENCO3 phát động để đảm bảo mục tiêu kép, vừa sản xuất điện an toàn - liên tục – kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.

TAGS:
Xuất bản: 06/07/2022 08:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015