Previous
Next

Tin ngành điện

Bộ Công Thương công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012

Trong tháng 9 và tháng 10/2013, tổ công tác bao gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tiến hành kiểm tra thực tế để tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện tại công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên EVN.Theo đó, năm 2012, sản lượng điện thương phẩm của EVN là 105,47 tỷ kWh; tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là 139.489,15 tỷ đồng; giá thành sản xuất kinh doanh điện là 1.322,55 đồng/kWh. Trong đó:


Giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh - Ảnh X

Tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.016,4 đồng/kWh;

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 83,17 đồng/kWh;

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 217,67 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 5,31 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cũng cho biết, doanh thu bán điện năm 2012 của EVN là 143.893,78 tỷ đồng, tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến hết năm 2012 là 19.877,76 tỷ đồng. Khoản lỗ này từ lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện năm 2012, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán và lỗ do chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn.

6 nguyên tắc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012

1 - Giá thành sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm giá thành sản xuất - kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện.

2 - Tách bạch chi phí khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

3 - Chi phí mua điện từ các nhà máy điện được xác định thông qua hợp đồng mua bán điện.

4 - Chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN được xác định theo các yếu tố chi phí sản xuất điện căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

5 - Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 căn cứ trên tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp.

6 - Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm thiết bị.

 

Tác giả: Theo EVN.COM.VN; Xuất bản: 27/12/2013 05:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC

  • TCVN ISO 14001:2015