Previous
Next

 

1. Ông:TỐNG ĐỨC CHÍNH   - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy

- Tốt nghiệp Trường Đại học công nghiệp Thái Nguyên chuyên ngành chế tạo máy.

 

 

2. Ông TRỊNH VĂN ĐOÀN - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nhiệt           

- Tốt nghiệp Trường Đại học bách khoa Hà Nội

 

- Chức vụ : Tổng Giám Đốc Công ty

 

 

3. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến  - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế Lao Động và phát triển nguồn nhân lực 

 

 

 

Chức vụ:Trưởng Ban Tổ chức nhân sự- Tổng Công ty Phát Điện 3

 

 

4. Ông:VÕ PHÙNG THUẬN- Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

- Trình độ chuyên môn: kỹ sư Điện

 

 

- Chức vụ : Giám Đốc phát chiển dự án - Công ty cổ phần cơ điện lạnh(REE Corp)

 

 

5. Ông:NGUYỄN TRỌNG HIỀN – Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

 

 Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1. Ông: TRỊNH VĂN ĐOÀN 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt

   

 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

 

 

KÊ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

 

1. Bà: LƯƠNG THỊ NGUYỆT

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

- Chức vụ: Kế toán trưởng

 

 

BAN KIỂM SOÁT

 

 

 

 

 

 

1. Bà: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI – Trưởng Ban Kiểm soát

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

 

2. Ông TRẦN NGỌC THỌ - Thành viên Ban Kiểm soát.

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế xây dựng

3. Ông PHẠM HOÀNG GIANG - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

 

 

 

 

 

 

  • 40 năm thành lập và Lễ đón nhận huân chương

  • Lễ kỷ niêm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

  • Giải thể thao truyền thống 2013

  • Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

  • HỘI THI VĂN NGHỆ 8/3/2016

  • PCCC